Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เสื่อมสภาพ ภาษาอังกฤษ

(v.) deteriorate
คำอธิบาย : ใช้การไม่ได้
คำอื่น ๆ : degenerate
คำความหมายเดียวกัน : หมดสภาพ
ตัวอย่าง : บริเวณนี้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างผิดวิธี ใช้สารเคมีจำนวนมาก จนทำให้ดินเสื่อมสภาพ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา