Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เสาเข็ม ภาษาอังกฤษ

(N) foundation pile
คำอธิบาย : ไม้ที่เสี้ยมให้แหลมหรือวัตถุอื่นที่มีลักษณะเช่นนั้นสำหรับฝังเป็นรากสิ่งก่อสร้างกันทรุด
คำความหมายเดียวกัน : เข็ม, ไม้ค้ำยัน, ตอม่อ, เสาหลัก
ตัวอย่าง : ช่างก่อสร้างกำลังขุดดินเพื่อวางรากเสาเข็ม
หน่วยนับ : เสา, ต้น

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา