Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เลือดหมู หมายถึง/ความหมาย

เลือดหมู : ว. สีแดงคล้ำอย่างสีเลือดของหมู.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา