Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เลอเลิศ ภาษาอังกฤษ

(v.) be excellent
คำอธิบาย : ยอดดีหรือยอดเยี่ยมในทางใดเป็นพิเศษ
คำอื่น ๆ : be supreme; be superior
คำความหมายเดียวกัน : วิเศษ, เลิศยิ่ง, ดีเลิศ, ล้ำเลิศ
ตัวอย่าง : คนทั้งสองค่ายต่างรบราฆ่าฟันกันโดยคิดว่า ลัทธิของตัวเลอเลิศกว่าของฝ่ายตรงข้าม

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(adj.) excellent
คำอธิบาย : ที่ยอดเยี่ยมในทางใดเป็นพิเศษ
คำอื่น ๆ : supreme; superior; outstanding
คำความหมายเดียวกัน : วิเศษ, เลิศยิ่ง, ดีเลิศ, ล้ำเลิศ
ตัวอย่าง : นักศึกษาถูกปลุกเร้าให้เห็นดีเห็นงามกับหลักการอันเลอเลิศ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา