Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เลข ภาษาอังกฤษ

(n.) mathematics
คำอธิบาย : วิชาเกี่ยวกับการคำนวณ
คำอื่น ๆ : maths
คำความหมายเดียวกัน : คณิต, คณิตศาสตร์, วิชาเลข, วิชาคณิตศาสตร์
ตัวอย่าง : เด็กผู้ชายส่วนใหญ่มักชอบเรียนเลขมากกว่าวิชาอื่นๆ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(n.) number
คำอธิบาย : สัญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวนจริง
คำอื่น ๆ : numeral; digit; figure; integer
คำความหมายเดียวกัน : ตัวเลข
ตัวอย่าง : ชาวตะวันตกไม่ชอบเลข 13 เพราะเป็นเลขที่นำความโชคร้ายมาให้

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา