Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เยียรบับ หมายถึง/ความหมาย

[เยีย-ระ-บับ] น. ผ้าชนิดหนึ่ง มีดอกทอด้วยไหมทอง, บางทีเรียกว่า ซ่าระบับ หรือ ส้าระบับ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
เยียรบับ : [ระบับ] น. ผ้าซึ่งทอด้วยทองแล่งกับไหมแต่มีไหมน้อยกว่า, ส้ารบับ ก็ว่า.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา