Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เพ่อ หมายถึง/ความหมาย

ว. พึ่ง, คำช่วยกริยาบอกกาลปัจจุบัน ใช้ควบกับคำ อย่า เช่น อย่าเพ่อทำ คือ อย่าพึ่งทำ หรือเดี๋ยวนี้อย่าทำ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
เพ่อ : ว. ใช้ประกอบหลังคํา อย่า เป็น อย่าเพ่อ หมายความว่า ห้ามไม่ให้กระทําในขณะนั้น เช่น อย่าเพ่อกิน, พึ่ง เพิก หรือ เพิ่ง ก็ว่า.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา