Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เพรา หมายถึง/ความหมาย

[เพฺรา] น. เวลาเช้า; มื้อเช้า. ว. งาม, น่าดู.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
เพรา ๑ : [เพฺรา] น. เวลาเย็น เช่น เกลออย่ากินเข้าเพราเลย เกลออดเข้าเพราให้เถิงรุ่ง. (ไตรภูมิ); มื้อ. เพรา ๒ : [เพฺรา] ว. งาม, น่าดู.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา