Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เพดาน ภาษาอังกฤษ

(n.) ceiling
คำอธิบาย : ส่วนที่สูงสุดของห้องถึงหลังคา
ตัวอย่าง : ห้องของเขาห้อยนกและเครื่องบินไว้บนเพดานจนเต็มเนื้อที่

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา