Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เพชฌฆาต หมายถึง/ความหมาย

[เพ็ด-ชะ-คาด] (มค. วชฺฌฆาตก) น. ผู้ประหารชีวิต, ผู้ฆ่า.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
เพชฌฆาต : [เพ็ดชะคาด] น. เจ้าหน้าที่ประหารชีวิตนักโทษที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิต. (ป. วชฺฌฆาตก).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา