Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เป็นงานเป็นการ หมายถึง/ความหมาย

เป็นการเป็นงาน, เป็นงานเป็นการ : ว. เอาจริงเอาจัง, เป็นพิธีรีตอง, เช่น เขาทำอะไรเป็นการเป็นงาน.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา