Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เปล ภาษาอังกฤษ

(N) cradle
คำอธิบาย : เครื่องสำหรับนอน ใช้ไกวหรือโยก, เครื่องสำหรับนอนเล่นแกว่งไกวไปมาได้, เครื่องสำหรับหามคนเจ็บ
คำอื่น ๆ : hammock; stretcher
ตัวอย่าง : แม่นั่งไกวเปลจนลูกหลับ
หน่วยนับ : เปล

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา