Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เปลือกนอก ภาษาอังกฤษ

(N) appearance
คำอธิบาย : ลักษณะที่เห็นภายนอก
คำอื่น ๆ : outer; look
คำความหมายเดียวกัน : ภายนอก, รูปลักษณ์, หน้าตา
ตัวอย่าง : การเข้ารับตำแหน่งของบุคคลทั้งสามนี้ถ้าดูแค่เปลือกนอกแล้วก็น่าจะพอรับได้

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) outermost shell
คำอธิบาย : ส่วนนอกที่หุ้มของสิ่งต่างๆ เช่น ต้นไม้ ผลไม้ หรือสัตว์บางอย่าง
คำความหมายเดียวกัน : เปลือก, เปลือกหุ้ม
ตัวอย่าง : ลูกเนียงมีลักษณะกลมเปลือกแข็งสีเขียวคล้ำเกือบดำ ต้องแกะเปลือกนอกแล้วรับประทานเนื้อใน

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) outermost shell
คำความหมายเดียวกัน : เปลือก
ตัวอย่าง : ลูกเนียงมีลักษณะกลมเปลือกแข็งสีเขียวคล้ำเกือบดำ ต้องแกะเปลือกนอกแล้วรับประทานเนื้อใน

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) appearance
คำอธิบาย : ลักษณะที่เห็นภายนอก
คำอื่น ๆ : look; feature; aspect
คำความหมายเดียวกัน : ภายนอก, รูปลักษณ์, หน้าตา
ตัวอย่าง : การเข้ารับตำแหน่งของบุคคลทั้งสามนี้ถ้าดูจากภาพของเปลือกนอกแล้วก็น่าจะพอรับได้

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา