Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เบิกบานใจ ภาษาอังกฤษ

(adv.) joyfully
คำอธิบาย : รู้สึกสุขสดชื่นแจ่มใส
คำอื่น ๆ : elatedly
คำความหมายเดียวกัน : แช่มชื่น, สดใส, สบายใจ, แจ่มใส
ตัวอย่าง : ผมเห็นเธอยิ้มอย่างเบิกบานใจแล้วก็พลอยมีความสุขไปด้วย

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(v.) be delighted
คำอธิบาย : รู้สึกสุขสดชื่นแจ่มใส
คำอื่น ๆ : be pleased; be happy; be cheerful; be joyful
คำความหมายเดียวกัน : แช่มชื่น, สดใส, สบายใจ, แจ่มใส
ตัวอย่าง : เขาเบิกบานใจเป็นที่สุดเมื่อรู้ว่าผู้หญิงที่เขาแอบรักตอบรับรักเขาแล้ว

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(adv.) be in high spirits
คำอธิบาย : อย่างรู้สึกสุขสดชื่นแจ่มใส
คำอื่น ๆ : happily; cheerfully; merrily; joyfully
คำความหมายเดียวกัน : แช่มชื่น, สดใส, สบายใจ, แจ่มใส
คำตรงกันข้าม : ห่อเหี่ยวใจ
ตัวอย่าง : ผมเห็นเธอยิ้มอย่างเบิกบานใจแล้วก็พลอยมีความสุขไปด้วย

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา