Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เบญจวรรณ หมายถึง/ความหมาย

ว. ๕ สี, ๕ ชนิด. น. นกแก้วขนาดโตมีหลายสี.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
เบญจวรรณ : ว. ๕ สี, ๕ ชนิด. น. นกแก้วขนาดโตมีหลายสี.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา