Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เน่า หมายถึง/ความหมาย

ว. เสีย, มีกลิ่นเหม็น.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
เน่า : ว. เสียและมีกลิ่นเหม็น เช่น ปลาเน่า เนื้อเน่า.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา