Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เนาวรัตน์ หมายถึง/ความหมาย

เนาวรัตน์ : ดู นวรัตน์ ที่ นว ๒.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา