Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เติมน้ำมัน ภาษาอังกฤษ

(v.) add fuel
คำอธิบาย : ใส่เชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์
คำอื่น ๆ : put in gasoline
ตัวอย่าง : พวกเราต้องย้อนกลับไปที่เดิมเพื่อเติมน้ำมันรถ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา