Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เด็กประถม ภาษาอังกฤษ

(N) pupil
คำอื่น ๆ : children at primary school; young boy
คำความหมายเดียวกัน : นักเรียนประถม

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา