Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เดือน ภาษาอังกฤษ

(N) month
คำอธิบาย : ส่วนของปีโดยปกติมี 30 วัน
ตัวอย่าง : โรงเรียนเริ่มเปิดสอนพิเศษช่วงเดือนเมษายน
หน่วยนับ : เดือน

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) moon
คำความหมายเดียวกัน : จันทร์, พระจันทร์, ดวงจันทร์, แข, ศศิธร, รัชนี, บุหลัน, จันทรา, จันทร
ตัวอย่าง : ดวงเดือนคืนนี้ส่องสว่างงดงาม
หน่วยนับ : ดวง

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา