Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เชือกกล้วย ภาษาอังกฤษ

(N) string made of banana tree
คำอธิบาย : เชือกที่ทำด้วยกาบกล้วย ฉีกเป็นเส้นตากแดดให้แห้ง
คำอื่น ๆ : banana tree fibre
คำความหมายเดียวกัน : ปอกล้วย
ตัวอย่าง : สมัยก่อนคนไทยใช้เชือกกล้วยผูกของ
หน่วยนับ : เส้น

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา