Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เครื่องหมายจราจร ภาษาอังกฤษ

(n.) road sign
คำอื่น ๆ : traffic sign
คำความหมายเดียวกัน : สัญลักษณ์จราจร

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา