Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เครื่องประดับ ภาษาอังกฤษ

(n.) decorations
คำอื่น ๆ : ornamentation; embellishment; adornment; furniture
คำความหมายเดียวกัน : เครื่องตกแต่ง, สิ่งประดับ
ตัวอย่าง : ประติมากรรมซึ่งแฝงอยู่กับศิลปกรรมอื่นๆ เป็นเครื่องประดับตกแต่งศิลปสถานและศิลปวัตถุให้เกิดคุณค่าความงาม
หน่วยนับ : ชิ้น, ชุด

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(n.) decorations
คำอธิบาย : เครื่องตกแต่งกายมี สร้อย แหวน นาฬิกา เป็นต้น
คำอื่น ๆ : ornamentation; embellishment; adornment
คำความหมายเดียวกัน : เครื่องเพชรพลอย
ตัวอย่าง : ครูไปทำงานเป็นช่างออกแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องประดับเพชรพลอยต่างๆ ให้กับห้างบีกริมของเยอรมัน
หน่วยนับ : ชิ้น, ชุด

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา