Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เข้มงวด ภาษาอังกฤษ

(v.) strict
คำอธิบาย : กวดขันหรือสั่งให้ทำอย่างเคร่งครัดเป็นระเบียบ
คำอื่น ๆ : be rigid; be stiff; be severe
คำความหมายเดียวกัน : เคร่งครัด, เอาจริงเอาจัง
คำตรงกันข้าม : ผ่อนปรน
ตัวอย่าง : เจ้านายเข้มงวดกับลูกน้องเกินไป ระวังจะไม่มีใครอยู่ทำงานด้วย

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา