Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เขื่อน ภาษาอังกฤษ

(n.) dam
คำอธิบาย : สิ่งที่สร้างขึ้นขวางกั้นลำน้ำ เพื่อประโยชน์ในทางชลประทาน
คำอื่น ๆ : embankment; weir; barrage; dike; dyke
คำความหมายเดียวกัน : เขื่อนกั้นน้ำ, ฝาย, ทำนบ
ตัวอย่าง : ชาวบ้านยังคงประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อนในหมู่บ้าน
หน่วยนับ : เขื่อน

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา