Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เก้าอี้ ภาษาอังกฤษ

(n.) chair
คำอธิบาย : ที่สำหรับนั่งมีขา ยกย้ายไปได้ มีมากชนิดด้วยกัน ถ้าเป็นเก้าอี้นั่งมีรูปต่างๆ โดยมากมีพนักพิง
คำอื่น ๆ : stool; seat; armchair
ตัวอย่าง : ปัญหาเกี่ยวกับการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ แก้ไขด้วยการหาเก้าอี้นั่งให้เหมาะสม มีส่วนพิงหลัง เอว ข้อศอก
หน่วยนับ : ตัว

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา