Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เก็บหอมรอมริบ หมายถึง/ความหมาย

ก. กระเหม็ด กระแหม่, ประหยัด, ใช้จ่ายเฉพาะที่จำเป็น, เก็บทีละเล็กละน้อย (เหมือน เก็บเล็ม).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
เก็บหอมรอมริบ : ก. เก็บรวบรวมไว้ทีละเล็กละน้อย.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา