Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เกสร์ หมายถึง/ความหมาย

น. พิกุล, ศัพท์นี้เป็นชื่อต้นไม้อีกหลายอย่าง (เหมือน เกศร์).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร

โฆษณา