Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

เกรด ภาษาอังกฤษ

(n.) grade
คำอื่น ๆ : level; standard; rank
คำความหมายเดียวกัน : ระดับ
ตัวอย่าง : ในชั้นเรียนจะมีการจัดกลุ่มเพื่อแบ่งเกรดของนิสิตนักศึกษาในชั้นเรียน
หน่วยนับ : ชั้น, ระดับ
หมายเหตุ : (อังกฤษ)

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(n.) grade
คำอธิบาย : ชั้นหรืออันดับสูงต่ำของคะแนน
คำอื่น ๆ : level; rank
คำความหมายเดียวกัน : ระดับ
ตัวอย่าง : กลุ่มนี้สอบวิชาช่างเครื่องยนต์ได้เกรดเอทุกคน
หน่วยนับ : เกรด
หมายเหตุ : (อังกฤษ)

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(v.) grade
คำอธิบาย : ทำให้ดินราบ
คำอื่น ๆ : even; level
ตัวอย่าง : ก่อนจะมีการแข่งแรลลี่ ต้องเตรียมเกรดสภาพเส้นทาง เตรียมความพร้อมของรถ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา