Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

อ่างล้างหน้า ภาษาอังกฤษ

(n.) washbasin
คำความหมายเดียวกัน : อ่างล้างมือ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) sink
คำอื่น ๆ : washbasin; basin
ตัวอย่าง : สุขภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำมักประกอบด้วยอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ หรือที่อาบน้ำฝักบัว และที่นั่งถ่ายชนิดชักโครก
หน่วยนับ : อ่าง

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา