Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

อุบัติเหตุ หมายถึง/ความหมาย

[อุ-บัด-ติ-เหด] น. เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันคิด, ความบังเอิญเป็น.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
[อุ-บัด-ติ-เหด] น. เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันคิด, ความบังเอิญเป็น.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
อุบัติเหตุ : น. เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด, ความบังเอิญเป็น.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา