Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

อุทัย หมายถึง/ความหมาย

(มค. อุทย) น. การขึ้น, การโผล่ขึ้น; พระอาทิตย์ แรกขึ้น.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
(มค. อุทย) น. การขึ้น, การโผล่ขึ้น; พระอาทิตย์ แรกขึ้น.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
อุทัย : น. การเกิดขึ้น เช่น สุโขทัย = การเกิดขึ้นแห่งความสุข, การตั้งขึ้น เช่น อรุโณทัย = การตั้งขึ้นแห่งอรุณ. ก. เริ่มส่องแสง ในคำว่า อาทิตย์อุทัย. (ป., ส.).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา