Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

อีกไม่นาน ภาษาอังกฤษ

(adv.) soon
คำอื่น ๆ : before long
คำตรงกันข้าม : อีกนาน
ตัวอย่าง : อีกไม่นานเราคงมีซอฟต์แวร์ของไทยๆ เราเองใช้

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา