Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

อาหารว่าง ภาษาอังกฤษ

(N) snack
คำอธิบาย : ของว่าง, เครื่องว่าง
คำอื่น ๆ : refreshment
คำความหมายเดียวกัน : ของว่าง, เครื่องว่าง
ตัวอย่าง : อาหารไทยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ อาหารคาว และอาหารหวาน นอกจากนี้ยังมีอาหารว่างไว้รับประทานระหว่างแต่ละมื้อ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา