Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

อายุวัฒนะ หมายถึง/ความหมาย

น. ความเจริญอายุ ใช้เรียกยาจำพวกหนึ่งซึ่งกินแล้วถือว่ามีอายุยืน เรียกว่า ยาอายุวัฒนะ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
น. ความเจริญอายุ ใช้เรียกยาจำพวกหนึ่งซึ่งกินแล้วถือว่ามีอายุยืน เรียกว่า ยาอายุวัฒนะ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
อายุวัฒนะ : น. เรียกยาที่ถือว่ากินแล้วมีอายุยืนว่า ยาอายุวัฒนะ. (ป.).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา