Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

อัศวิน หมายถึง/ความหมาย

น. เทวดาแฝด ขึ้นชื่อมาแต่ในฤคเวท เป็นหมอ เป็นเทวดาที่นำมาซึ่งแสงสว่าง และเป็นที่นับถือมาก ในฤคเวทคัมภีร์เดียวออกชื่อพระอัศวินถึง ๔๐๐ ครั้ง; นักรบขี่ม้า; ผู้ฝึกหัดม้า; ชื่อเทวดาคู่หนึ่ง เป็นสารถีขับม้าในอากาศเมื่อเวลาเช้า เป็นบิดาพระนกุลและสหเทพในเรื่องมหาภารตยุทธ์, เทียบคำ (อก. knight).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
น. เทวดาแฝด ขึ้นชื่อมาแต่ในฤคเวท เป็นหมอ เป็นเทวดาที่นำมาซึ่งแสงสว่าง และเป็นที่นับถือมาก ในฤคเวทคัมภีร์เดียวออกชื่อพระอัศวินถึง ๔๐๐ ครั้ง; นักรบขี่ม้า; ผู้ฝึกหัดม้า; ชื่อเทวดาคู่หนึ่ง เป็นสารถีขับม้าในอากาศเมื่อเวลาเช้า เป็นบิดาพระนกุลและสหเทพในเรื่องมหาภารตยุทธ์, เทียบคำ (อก. knight).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
อัศวิน : ดู อัศว. อัศวิน : [อัดสะวิน] น. นักรบขี่ม้า, นักรบที่กล้าหาญ, ผู้ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นคนเก่ง; ชื่อเทวดาคู่หนึ่งซึ่งทรงรถนําหน้ารถพระอาทิตย์มาก่อนเวลารุ่งสาง เป็นบิดาของนกุลและสหเทพในมหากาพย์เรื่องมหาภารตะ. (ส.).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา