Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

อัศจรรย์ หมายถึง/ความหมาย

[อัด-สะ-จัน] (สก. อาศฺจรฺย; มค. อจฺฉริย) ว. แปลก, ประหลาด.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
[อัด-สะ-จัน] (สก. อาศฺจรฺย; มค. อจฺฉริย) ว. แปลก, ประหลาด.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
อัศจรรย์ : [อัดสะจัน] ว. แปลก, ประหลาด. น. ปรากฏการณ์อันเนื่องแต่บุญญาภินิหารของพระโพธิสัตว์และพระพุทธเจ้า เช่นเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้แสดงปฐมเทศนา ปลงอายุสังขาร และปรินิพพาน จะมีความหวั่นไหวปั่นป่วนของโลกธาตุบังเกิดขึ้น. (ส. อาศฺจรฺย; ป. อจฺฉริย).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา