Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

อัด หมายถึง/ความหมาย

ก. ดัน, ยัด, ประกับให้แน่น, บีบ; กลั้น, กลั้นหายใจ. ว. ตามแบน, ตามตรง, ไม่เสี้ยวหรือเฉลียง เช่น หน้าอัด.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ก. ดัน, ยัด, ประกับให้แน่น, บีบ; กลั้น, กลั้นหายใจ. ว. ตามแบน, ตามตรง, ไม่เสี้ยวหรือเฉลียง เช่น หน้าอัด.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
อัด ๑ : ก. ดันลมเข้าไป เช่น อัดลูกโป่ง, ยัดให้แน่น เช่น อัดดินปืน, ประกับให้แน่น เช่น อัดพื้นให้ชิด, ทำให้แน่น เช่น อัดกันอยู่ในรถ, บีบ เช่น อัดใบลาน; กลั้น, กลั้นหายใจ, เช่น อัดลมหายใจ. อัด ๒ : ว. ตรง, เต็ม, ตรงแบน, (ใช้แก่ลักษณะด้านหน้า) เช่น หน้าอัด สิงห์อัด.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา