Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

อัญชัน หมายถึง/ความหมาย

น. ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง ดอกงามมีสีต่างๆ เรียกสีครามแก่ว่า สีอัญชัน หรือ สีดอกอัญชัน.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
น. ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง ดอกงามมีสีต่างๆ เรียกสีครามแก่ว่า สีอัญชัน หรือ สีดอกอัญชัน.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
อัญชัน : น. ชื่อพรรณไม้ ๒ ชนิดในวงศ์ Leguminosae คือ ไม้ต้นชนิด Dalbergia duperreana Pierre และไม้เถาชนิด Clitoria ternatea L. ชนิดหลังดอกสีครามแก่ ขาว และม่วงอ่อน. ว. เรียกสีครามแก่อย่างสีดอกอัญชัน ว่า สีอัญชัน.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา