Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

อัจฉรา หมายถึง/ความหมาย

[อัด-ฉะ-รา] (มค. อจฺฉรา) น. นางฟ้า; นิ้วมือ; ชั่วพริบตา, เวลาประเดี๋ยวเดียว.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
[อัด-ฉะ-รา] (มค. อจฺฉรา) น. นางฟ้า; นิ้วมือ; ชั่วพริบตา, เวลาประเดี๋ยวเดียว.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
อัจฉรา ๑ : [อัดฉะรา] น. นางฟ้า. (ป.; ส. อปฺสรสฺ). อัจฉรา ๒ : [อัดฉะรา] น. นิ้วมือ; ลัดนิ้วมือหนึ่ง, เวลาประเดี๋ยวเดียว, ชั่วพริบตา. (ป.).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา