Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

อสนีบาต หมายถึง/ความหมาย

น. การตกแห่งสายฟ้า, ฟ้าผ่า, สายฟ้า.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
อสนีบาต : [อะสะ] น. ฟ้าผ่า, อสุนีบาต ก็ว่า. (ป. อสนิปาต).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา