Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

อนุบาล ภาษาอังกฤษ

(n.) curator
คำอธิบาย : ผู้ที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองดูแลคนไร้ความสามารถ
คำความหมายเดียวกัน : ผู้อนุบาล
หน่วยนับ : คน
หมายเหตุ : (กฎหมาย), (บาลี/สันสกฤต)

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(n.) kindergarten
คำอธิบาย : ระดับการศึกษาที่สอนเด็กที่มีอายุระหว่าง 3 ขวบครึ่ง ถึง 7 ขวบ
ตัวอย่าง : เราใช้แบบเรียน วิธีการสอน สื่อการสอน การวัดผลแบบผิดๆ มาตั้งแต่อนุบาลจนถึงป.6 และผิดมานานนับสิบๆ ปีแล้ว
หมายเหตุ : (บาลี/สันสกฤต)

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(v.) take care of
คำอื่น ๆ : rear; nourish; look after; tend
คำความหมายเดียวกัน : เลี้ยง, ระวัง, รักษา
ตัวอย่าง : คอกอนุบาลลูกเป็ดควรยกพื้นสูงจากพื้นพอประมาณ
หมายเหตุ : (บาลี/สันสกฤต)

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา