Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

องค์การธุรกิจ ภาษาอังกฤษ

(N) business organization
ตัวอย่าง : ประชาชนออกมาเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลมากอาจทำให้องค์การธุรกิจต่างๆ ประสบกับสภาวะชะงักงันได้

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา