Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

องคุลี หมายถึง/ความหมาย

(มค. องฺคุลี) น. นิ้วมือ; ชื่อมาตราวัด ยาวเท่ากับข้อนิ้วกลาง.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
องคุลี : น. นิ้วมือ; ชื่อมาตราวัดแต่โบราณ ยาวเท่ากับข้อปลายของนิ้วกลาง. (ป., ส.).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา