Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ห้าว หมายถึง/ความหมาย

ว. กร้าว, แก่, กล้า, กล้าทางมุทะลุ; มีเสียงกังวาน.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ห้าว : ว. แก่จัด ในคำว่า มะพร้าวห้าว; กล้าทางมุทะลุ เช่น คนห้าวมักไม่กลัวตาย; มีเสียงใหญ่.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา