Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ห้าว ภาษาอังกฤษ

(adj.) husky
คำอธิบาย : เสียงใหญ่กังวาน
คำอื่น ๆ : hoarse
ตัวอย่าง : เด็กชายเริ่มมีเสียงแตกห้าวขึ้นเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่น

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(adj.) brave
คำอธิบาย : กล้าทางมุทะลุ
คำอื่น ๆ : fearless; daring; bold; unafraid; stout
คำความหมายเดียวกัน : กร้าว, กล้า
ตัวอย่าง : บทนางเอกในภาพยนตร์สะท้อนภาพหญิงสาวบุคลิกห้าวแข็งแกร่งมีความเป็นผู้นำสูง

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา