Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

หึง หมายถึง/ความหมาย

ก. หวง, เคียดแค้นด้วยหวงคู่รัก, ริษยา. ว. นาน, ช้า.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
หึง ๑ : ก. หวงแหนทางชู้สาว, มักใช้เข้าคู่กับคำ หวง เป็น หึงหวง หรือ หวงหึง. หึง ๒ : (โบ) ว. นาน เช่น บ่มิหึง คือ ไม่นาน.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา