Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

หิ้วปีก หมายถึง/ความหมาย

ก. ประคองแขนพยุงไป, พยุงปีก ก็เรียก.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
หิ้วปีก : ก. หิ้วโดยใช้แขนสอดเข้าใต้รักแร้ของผู้ถูกหิ้วแล้วพาไป.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา