Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

หิรัญ หมายถึง/ความหมาย

(มค. หิรญฺญ; สก. หิรณฺย) น. ทอง, เหรียญทอง, เงิน, ทรัพย์, แต่ไทยใช้ในความหมายว่า เงิน.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
หิรัญ, หิรัญ- : [หิรัน, หิรันยะ-] น. เงิน, บางแห่งว่า ทอง ก็มี แต่โดยทั่วไปหมายถึง เงิน. (ป. หิร?ฺ?; ส. หิรณฺย).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา