Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

หล่อ ภาษาอังกฤษ

(v.) protect (with water or oil)
คำอธิบาย : ขังน้ำ หรือน้ำมันไว้ เพื่อรักษาหรือป้องกันสิ่งอื่น
คำอื่น ๆ : lubricate
ตัวอย่าง : คุณแม่หล่อน้ำมันไว้ที่ฐานของตู้กับข้าว เพื่อป้องกันมด

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(adj.) good-looking
คำอธิบาย : มีหน้าตาดี
คำอื่น ๆ : handsome
คำความหมายเดียวกัน : งาม, ชวนมอง, หล่อเหลา
คำตรงกันข้าม : น่าเกลียด, อัปลักษณ์, ขี้เหร่
ตัวอย่าง : คนเราจะชอบคนสวย คนหล่อ มากกว่าคนน่าเกลียด

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(v.) cast
คำอธิบาย : เทลงในแม่พิมพ์ให้ขึ้นเป็นรูป
คำอื่น ๆ : mold
ตัวอย่าง : การสร้างพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัย ช่างมักจะปั้นด้วยปูน หรือหล่อด้วยโลหะมีค่าต่างๆ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา